Obec Dobšice

Úřední deska

Návrh rozpočzu na rok 2018.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

 

 

Rozpočtové příjmy nedaňové:

v tisících:

3722 Nakládání s odpady                             2111 za služby                                               10

1031 Lesní hospodářství                               2111 z prodeje                                              50

1012 Pronájem pozemků                               2131 z pronájmu                                            57

2321 Odvádění odpadních vod                    2111 za služby                                               2

2310 Pitná voda                                            2111 z prodeje                                              150

1337 Sběr a svoz kom. odpad                       2111 za služby                                               30

6310 Příjmy z úroků(část)                             2141 ze zisku                                                 6

6310 Příjmy z podílu na zisku                       2142 ze zisku                                                10

4112 Dotace na výkon státní správy                                                                                    57,8

Celkem                                                                                                                                372,8

Rozpočtové příjmy daňové:

1111 Daň z příjmů fyz. osob se záv. činnosti                                                                      200

1112 Daň z příjmu fyz. osob za sam. výděl. Činnosti                                                         5

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. Výnosů                                                                   20

1121 Daň z příjmů právnických osob                                                                                   200

1211 Daň z přidané hodnoty                                                                                                           500

341 Poplatek ze psů                                                                                                             1

1511 Daň z nemovitostí                                                                                                       200

 1382 Odvod z loterií                                                                                                           3                     

Celkem                                                                                                                     1 129 

Celkem daňové a nedaňové příjmy                                                                      1 501,8

 Zůstatek z roku 2017                                                                                             2500

Příjmy celkem                                                                                                    4001,8                

Rozpočtové výdaje

v tisících

1031 Lesní hospodářství        5169 nákup služeb                                                    50

2310 pitná voda-vodovod     5151 nákup vody                                                      100

3319 kulturní dům                 5171 opravy-udržování                                             90

2212 pozemní komunikace    5171 opravy-udržování                                            50

3314 obecní knihovna            5021 činnosti knihovnické                                        8

3631 veřejné osvětlení           5154 elektrická energie                                             80

3722 sběr a svoz kom. odpad.5169 nákup služeb                                                    100

3639 územní rozvoj                5169 nákup služeb (projekt kasárna)                        2525,8

3745 veřejná zeleň                 5169 nákup služeb                                                     30

5512 požární ochrana             5156 pohonné hmoty                                                15

6112 zastupitelské orgány      5023 odměny členů zast. obcí                                   250

5173 cestovné                                                           15

3639 územní rozvoj                6121 budovy stavby                                                  30

6171 činnost místní správy    5021 ostatní osobní výdaje                                       120

5031povin. pojistné na soc. zabez.                            20

5166 konzultační a právní služby                              20

5136 knihy, učebnice pomůcky                                5

5161 služby pošt                                                       3

5169 nákup služeb                                                    50

5162 služby telekomunikací                                      20

5168 služby zpracování dat                                      30

5512                                       5222 neinvestiční transfery spolkům                         10

5139 nákup materiálu                                                40

5175 pohoštění                                                          65

0 5163 služby peněžních ústavů                                10

6320 5163 pojištění obce                                          25

5194 věcné dary                                                        10

3392 kultura 5169 nákup služeb                               20

5273                                       5901 rezervy SDH                                                    10

 2331                          6121    Čistička odpadních vod                                            200                                          

Výdaje celkem                                                                   4 001,8

 

Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek je vyrovnán zůstatkem z roku 2017.

 

Vyvěšeno: 5. 12. 2017

Vyvěšeno v elektronické podobě:  5. 12. 2017

 

Sejmuto:

 

Dnes je: 13.12.2017

Dnes má svátek: Lucie

aktluality

Rozpočtový výhled obce 2019-2024.
více
Návrh rozpočzu na rok 2018.
více
NÁVRH ROZPOČTU SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VLTAVA 2018.
více
ROZPOČTOVÝ VÝHLED SDRUŽENÍ MĚST A OBCÍ VLTAVA.
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prazidenta republiky.
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
více
E-ON, upozornění pro vlastníky a uživateli pozemků.
více
Výzva vlastníkům nemovitostí.
více
Pozvánka - KRÁLOVSTVÍ LESA
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Pozvánka - NÁVŠTĚVA IC ETE
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Pozvánka - SETKÁNÍ MATEK A ŽEN
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%