Úřední deska
Informace o době a místě konání voleb
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Počet a sídlo volebního okrsku
Počet členů volební komise
Počet členů okrskové volební komise
Veřejná vyhláška MZE
Volby do zastupitelstev krajů 2020
Ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
Nebezpečí vzniku požáru
Svoz odpadu od května 2020
Opatření obecné povahy MZE
Informace pro občany
Opatření vlády od 19.3.2020
Tříkrálová sbírka
Novoroční přání
Opatření obecné povahy č.1/2015 (Návrh změny)
Odstranění a ořez dřevin-E.ON
Změna úředních hodin k 1.10.2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Změna úředních hodin
Opatření obecné povahy
Stanovení počtu členů volební komise
MIKULÁŠ
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Rozpočtové opatření č. 9
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
Vltavotýnsko.cz
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
Program zlepšování kvality ovzduší.
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
Zrušení zadávacího řízení.
Upozornění.
Pozvánka - Informační centrum ETE
Výměna občanských průkazů.
Bobr
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
Textová část ÚP Dobšice
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
Veřejná vyhláška
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
Oznámení o stavebním řízení.
Informace o změně daně z nemovitostí