Úřední deska
Informace k platbě daně z nemovitých věcí
Doba a místo konání prezidentské volby II. kolo
Informace k dani z nemovitých věcí
Záměr prodeje stavebních pozemků
Počet a sídlo volebního okrsku pro volbu prezidenta ČR
Výzva k vyjádření k podkladům rozhodnutí
Návrh střednědobého výhledu 2023-2027
Návrh rozpočtu na rok 2023
EG.D-ořez stromů
MZe-opatření obecné povahy
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2022
Místní poplatky
Jmenování zapisovatele volební okrskové komise
Záměr prodeje pozemků ZTV Kasárna
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Výzva-ÚZSVM
Schůze obecního zastupitelstva
Záměr obce - prodej pozemků(aktualizace 3.3.2022)
Schválení poptávaných firem
Nařízení státní veterinární správy
Záměr prodeje stavebních parcel-II.etapa
Počet členů okrskové volební komise
Volby do zastupitelstev krajů 2020
Ukončení zvýšeného nebezpečí požárů
Nebezpečí vzniku požáru
Svoz odpadu od května 2020
Informace pro občany
Opatření vlády od 19.3.2020
Tříkrálová sbírka
Novoroční přání
Opatření obecné povahy č.1/2015 (Návrh změny)
Odstranění a ořez dřevin-E.ON
Změna úředních hodin k 1.10.2019
Změna úředních hodin
Stanovení počtu členů volební komise
MIKULÁŠ
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Rozpočtové opatření č. 9
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
Vltavotýnsko.cz
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
Program zlepšování kvality ovzduší.
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
Zrušení zadávacího řízení.
Upozornění.
Pozvánka - Informační centrum ETE
Výměna občanských průkazů.
Bobr
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
Textová část ÚP Dobšice
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
Veřejná vyhláška
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
Oznámení o stavebním řízení.
Informace o změně daně z nemovitostí