Úřední deska
Opatření vlády od 19.3.2020
Návrh rozpočtu SMO Vltava
Návrh rozpočtového výhledu SMO Vltava
Návrh závěrečného účtu SMO Bukovská voda
Tříkrálová sbírka
Novoroční přání
Opatření obecné povahy č.1/2015 (Návrh změny)
Odstranění a ořez dřevin-E.ON
Změna úředních hodin k 1.10.2019
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy
Změna úředních hodin
Opatření obecné povahy
Stanovení počtu členů volební komise
MIKULÁŠ
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
Rozpočtové opatření č. 9
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
Vltavotýnsko.cz
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
Program zlepšování kvality ovzduší.
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
Zrušení zadávacího řízení.
Upozornění.
Pozvánka - Informační centrum ETE
Výměna občanských průkazů.
Bobr
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
Textová část ÚP Dobšice
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
Veřejná vyhláška
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
Oznámení o stavebním řízení.
Informace o změně daně z nemovitostí