Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2015

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání nákupu nového kontejneru na komunální odpad

6) Projednání a schválení smlouvy o dílo na „Opravu místních komunikací I část“ s VIALIT SOBĚSLAV, spol. s. r. o.

7) Projednání žádosti pana Miloslava Buřila na příspěvek na pojízdnou prodejnu

8) Projednání usnesení valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda

9) Informace starosty obce o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích

10) Informace starosty obce o vydání stavebního povolení na ZTV Dobšice, komunikace, chodníky a parkoviště

11) Diskuse

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 14/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

 

Usnesení č. 15/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 16/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup nového kontejneru na komunální odpad 20m3  za 138 545.- Kč s DPH. Součástí ceny je i doprava kontejneru.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo podepsání smlouvy o dílo na opravu místních komunikací I. část v částce 399 905,65 Kč včetně DPH s VIALIT SOBĚSLAV, s.r.o. starostou obce.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 18/2015

 

Zastupitelstvo projednalo žádost pana Miloslava Buřila na příspěvek na provoz pojízdné prodejny a schválilo částku 4 800,00 Kč na rok 2015.

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí usnesení valné hromady Sdružení měst a obcí Bukovská voda.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o podání žádosti na finanční příspěvek na hospodaření v lesích na Krajský úřad České Budějovice. Požadováno je 37 400,00 Kč.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o vydání stavebního povolení na ZTV Dobšice, komunikace chodníky a parkoviště.

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 24.01.2018

Dnes má svátek: Milena

aktluality

Oznámení o místě a době konání druhého kola volby prezidenta republiky.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prazidenta republiky.
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
více
Výzva vlastníkům nemovitostí.
více
Pozvánka - KRÁLOVSTVÍ LESA
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Pozvánka - NÁVŠTĚVA IC ETE
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Pozvánka - SETKÁNÍ MATEK A ŽEN
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%