Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Období


Členové zastupitelstva

Volební období: 24.09.2022 - dosud
Složení platné v období: 20.10.2022 - dosud

Pozice: starosta
Jméno: Mgr. Petra Horáková
E-mail: info@obecdobsice.cz
Telefon: 725854734
Funkce: předseda kulturního výboru

Pozice: místostarosta
Jméno: Josef Sýkora
Telefon: 722936998

Jméno: Lucie Cíchová

Jméno: Martina Fáberová
Funkce: Účetní obce

Jméno: Václav Krůček ml.
Funkce: předseda kontrolního výboru

Jméno: Jana Pešková

Jméno: Ing. Martina Sýkorová
Funkce: předseda finančního výboru


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.