Výměna autobusové zastávky 2016

Výměna autobusové zastávky 2016

Tato akce byla zrealizována za finační pomoci Nadace ČEZ