Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strednedoby-vyhled.pdf 441.2 Kb

Rozpočet 2019

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2019.pdf 1300.2 Kb

Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
rozpocet-2017.pdf 1928.5 Kb

Rozpočet obce na rok 2010.

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010

 

 

Rozpočtové příjmy nedaňové

v tisících

 

1031 Lesní hospodářství 2112 z prodeje 50

012 Pronájem pozemků 2131 z pronájmu 33

2321 Odvádění odpadních vod 2111 za služby 2

3613 Nebytové hospodářství 2132 z pronájmu 36

2310 Pitná voda 2112 z prodeje 12

3722 Sběr a svoz kom. odpad 2111 za služb 30

6310 Příjmy z úroků(část) 2141 ze zisku 1

6310 Příjmy z podílu na zisku 2141 ze zisku 15

 

celkem 179

 

 

Rozpočtové příjmy daňové

 

1111 Daň z příjmů fyz. osob se záv. činnosti 180

1112 Daň z příjmu fyz. osob za sam. výděl. činnosti 10

1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 10

1121 Daň z příjmů právnických osob 196

1211 Daň z přidané hodnoty 350

1341 Poplatek ze psů 2

1511 Daň z nemovitostí 250

4112 Dotace na výkon státní správy 79,8

 

Celkem 1077,8

Rozpočtové příjmy celkem 1 256,8

................................................................................................

 

Rozpočtové výdaje

 

1031 Lesní hospodářství 5169 nákup služeb 50

2310 pitná voda-vodovod 5151 nákup vody 45

3319 kulturní dům 5171 opravy-udržování 10

2212 pozemní komunikace 5171 opravy-udržování 349

3113 neinvest. dotace obcím 5321 dotace na žáky 90

3314 obecní knihovna 5021 činnosti knihovnické 8

3631 veřejné osvětlení 5154 elektrická energie 90

3722 sběr a svoz kom. odpad 5169 nákup služeb 70

6122 stroje, přístroje a zaříz. 5139 bezdrátový rozhlas 5

6171 místní správa 5169 nákup služeb 30

4318 neinvestiční dotace 5212 pomoc starým občanům 5

5512 požární ochrana 5156 pohonné hmoty 4

6112 zastupitelské orgány 5023 odměny členů zast. obcí 190

5173 cestovné 25

5019 ostatní platy 20

 

6171 činnost místní správy 5021 ostatní osobní výdaje 60

5011 platy zaměstnanců 50

5032 zdravotní pojištění 15

5136 knihy, učební pomůcky 7

5137 drobný hmotný majetek 10

5161 služby pošt 3

5162 služby telekomunikací 25

5168 služby zpracování dat 20,8

5139 nákup materiálu 20

5175 pohoštění 15

5163 služby peněžních ústavů 10

5163 pojištění obce 20

5194 věcné dary 10

Výdaje celkem 1256,8

Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný.

Vyvěšeno: 11. 12. 2009

Sejmuto: