Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška 1/2021
Obecně závazná vyhláška 3/2019
Obecně závazná vyhláška 2/2019
Obecně závazná vyhláška 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 1/2009
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 1/2006-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 9/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 7/2003-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 6/2003 o závazných částech územního plánu obce Dobšice
Obecně závazná vyhláška obce Dobšice č. 10/2003 o místních poplatcích-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška č. 8/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetňe nakládání se stavebním odpadem-NEPLATNÁ
Obecně závazná vyhláška č. 2/99 obce Dobšice o veřejném pořádku, čistotě a ochraně životního prostředí v obci.