Výměna autobusové zastávky

Výměna autobusové zastávky 2015

Tato akce byla zrealizována za finační pomoci Nadace ČEZ