Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014

 

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Schválení návrhu pořadu jednání
  3. Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání
  4. Hlasování o složení ověřovatelů zápisu
  5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Dobšice pro komunální volby 2014
  6. Zpráva starosty obce o odvolání na územní řízení kasárna
  7. Vyjádření k návrhu řešení ZTV komunikace
  8. Různé
  9. Závěr

 

Usnesení č. 17

Zastupitelstvo schválilo program schůze

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ladislav Pavlásek a paní Lenka Boháčová

Usnesení č. 18

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Ladislav Pavlásek a paní Lenka Boháčová

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

Usnesení č. 19

Zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva pro komunální volby 2014 na 7.

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s odvoláním pana Janovského Františka st. a pana Janovského Františka ml. Obec Dobšice se k podanému odvolání vyjádřila a požaduje zamítnutí odvolání v plném rozsahu, neboť odvolání nebylo podáno prostřednictvím správního orgánu který rozhodnutí vydal. Zastupitelstvo vzalo zprávu starosty obce na vědomí.

Starosta obce předložil k rozpravě návrh řešení ZTV komunikace. Zastupitelstvo návrh řešení schválilo.

 

 

Dnes je: 25.04.2017

Dnes má svátek: Marek

aktluality

Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Pozvánka - NÁVŠTĚVA IC ETE
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Pozvánka - SETKÁNÍ MATEK A ŽEN
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky podle § 64 a § 65 zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Bobr
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(92%)
92%