Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 12. 2014

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2015

6) Stanovení ceny vody na rok 2015

7) Stanovení ceny stočného na rok 2015

8) Převod pravomoci rady obce na starostu obce podle § 102. odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

9) Pověření kontrolního výboru k provedení inventury majetku obce

10) Projednání a schválení účetní uzávěrka za rok 2013

11) Diskuse

12) Závěr

 

Usnesení č. 21/12/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a paní Petra Horáková.

 

Usnesení č. 22/12/2014

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č 23/12/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015. Rozpočtové příjmy jsou v tisících. 1 345,4. Zůstatek z roku 2014 je 2 900. Příjmy celkem 4 245,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2014.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/12/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2015. Cena vody je stanovena na 23,- Kč  s  DPH za 1m3. Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 19 m3 a více nebude pevnou složku platit.

 

Pro:     6          proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 25/12/2014

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2015. Cena stočného je 30,- Kč na osobu a rok.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 26/12/2014

 

Zastupitelstvo obce převádí pravomoc rady obce provádět rozpočtová opatření podle § 102 odst. 2) písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění na starostu obce v tomto rozsahu. Na příjmové stránce všechna opatření a na výdajové stránce do částky 250 000,- Kč.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 27/12/2014

 

Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce  k 31. 12. 2014.

 

Pro:     6          Proti:   0         Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 28/12/2014

 

Zastupitelstvo obce schválilo účetní uzávěrku za rok 2013.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 24.01.2018

Dnes má svátek: Milena

aktluality

Oznámení o místě a době konání druhého kola volby prezidenta republiky.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.
více
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prazidenta republiky.
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
více
Výzva vlastníkům nemovitostí.
více
Pozvánka - KRÁLOVSTVÍ LESA
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2017.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Pozvánka - PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Pozvánka - NÁVŠTĚVA IC ETE
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Pozvánka - DĚTSKÝ DEN
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Pozvánka - SETKÁNÍ MATEK A ŽEN
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%