Usnesení ZO

Usnesení z II zasedání obecního zastupitelstva konaného 27. března 2006.

USNESENÍ Z II ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 27. 3. 2006.


Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje:

č. 4
Darovací smlouvu " Nadace ČEZ " na projekt oprava místních komunikací druhá část " Ke křížku Dobšice ".

č. 5
Zadání vypracování pasportu místních komunikací.

č. 6
Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor " budova obchodu " mezi   obcí Dobšice a paní Helenou Keslovou bytem Dobšice čp. 38 ke dni 31. 3. 2006.

č. 7
Podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů záměr pronajmout budovu odchodu bez čp. v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou par.č. 135        na prodejnu nebo skladové prostory.

č. 8
Zrušilo usnesení o prodeji pozemku par. č. 3427/4 v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou ze dne 7. 6. 2004 z důvodu chybně vyhlášeného záměru obce o prodeji tohoto pozemku.

č. 9
Vyhlašuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů záměr prodat pozemek parcel. č. 3427/4 v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou.

č. 10
Vyhlašuje podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů záměr pronajmout obecní pozemky k zemědělskému využití v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou. Parcelní čísla: 660/1, 2633/10, 102/1, 102/2, 115, 189, 224, 356/1, 357/1, 357/2, 357/3, 394, 425, 426/1,427/1, 427/2, 427/5, 427/6, 427/7, 427/8,427/9, 427/10, 427/11, 427/12, 501/1, 561, 628, 656, 658/1, 659, 660, 662, 665/1, 665/3, 666, 680, 703, 781, 782/2, 3414/1, 3417, 3419, 3422, 3423, 3425, 3427/1, 3428, 3431, 3433.
Jedná se o pozemky o celkové výměře 33,4919 ha.