Usnesení z jednání zastupitelstva II/08

Usnesení z jednání zastupitelstva II/08
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1) Podání žádosti o dotaci na pořízení projektové dokumentace na čističku odpadních vod.
2) Změnu priorit v programu obnovy venkova.
3) Zastupitelstvo se schodlo na úpravě pozemku stávajícího hřiště. Rekonstrukce  vzhledem k výši finančních nákladů není v současné době reálná.
4) Ukončení nájmu v objektu prodejny ke dni 30.4.2008.
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
 
Usnesení č. 2/08
 
Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo pořídit změnu č. 1 ÚPO Dobšice.
Bod a) V lokalitě  Pode vsí. Čistička odpadních vod se přemisťuje z parcel. 574/1 na parc. č. 427/8 která je v majetku obce Dobšice. Změna plochy na čističku odpadních vod -  kořenová čistička, biologické rybníky.
Bod b) Týká se lokality bývalých kasáren parc. č. 88/1, 88/12, 88/8, 88/7, 88/9,  88/10, 88/11, 88/13, 88/14, 88/16, 88/19, 88/24, 88/21, 88/22, 88/23, 88/18, 88/17, 88/20, 88/3 Změna plochy pro víceůčelové využití v režiji obce na  bydlení a občanskou vybavenost.
      Bod c) V lokalitě Kozlovka na parcelách parc. č. 328, 329, 330, 331 na soukromou otevřenou kulovou a brokovou střelnici.
 
Na žádost obce Dobšice bude pořizovatelem změny ÚPO Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje.
 
              Pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude pan Ladislav Novák.
 
            Náklady na projektanta na zpracování změny č. 1 ÚPO Dobšice bod a) a bod b)    hradí obec Dobšice a náklady na zpracování bodu c) hradí pan Stanislav Sýkora vlastník pozemků.        
 
Usnesení č. 3/08
 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr vykoupit pozemky v areálu školky.
 
Usnesení č. 4/08
 
Zastupitelstvo projednalo odměnu za práci pro obec. Odměna bude vyplácena ve vyši 50,- Kč čistého.