Usnesení ZO

Usnesení z jednání zastupitelstva IV/2007

 

Usnesení z IV zasedání Obecního zastupitelstva

konaného 16. 8. 2007

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

1) Informaci o probíhajícím jednání o skládce hnoje na pozemku obce.

 

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo.

 

Usnesení č. 12/07

Zastupitelstvo obce Dobšice se usneslo, že nebude projednávat změnu územního plánu obce Dobšice na žádost pana Františka Janovského ml. bytem Týn nad Vltavou, Pod lesem 428 ze dne 20. 4. 2007.

 

Usnesení č. 13/07

Zastupitelstvo schválilo snížení poplatku za domovní odpad podle usnesení č. 19/06 ze dne 20.7.2006. Bc. Petra Božovská, Dobšice 35, Jan Fábera Dobšice 21, Jana Sýkorová Dobšice 16, Andrea Beránková a Miriam Beránková Dobšice 20.