Usnesení z jednání zastupitelstva V/2007

Usnesení z V zasedání obecního zastupitelstva konaného

30. 10. 2007

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

1) Komunitní plán sociálních služeb pro Vltavotýnsko rok 2007-2010

2) Informaci starosty s průběhem prací na místních komunikacích

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo.

 

Usnesení č. 15/07

Zastupitelstvo odsouhlasilo vstup obce do Sdružení místních samospráv ČR o.s.

 

Usnesení č. 16/07

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce ukončit členství obce ve Svazu měst a obcí ČR.

 

Usnesení č. 17/07

Zastupitelstvo rozhodlo o dotaci dvou pojízných prodejen, které zajíždějí do obce Dobšice ve výši 10 000,- Kč pro každou prodejnu.

 

Usnesení č. 18/07

Zastupitelstvo schválilo dotaci 1500,- Kč na činnost SDH Dobšice.

 

Usnesení č. 19/07

Zastupitelstvo projednalo a schválolo vyhlásit záměr pronajmout obecní hospodu v Dobšicích.

 

Usnesení č. 20/07

Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu.Písemná část je přílohou zápisu.

 

Usnesení č. 21/07

Zastupitelstvo projednalo a schválilo projekt bezdrátového rozhlasu v obci Dobšice a jeho spolufinancování.