Usnesení ZO

Usnesení z jednání zastupitelstva VI/ 2007

Usnesení z jednání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2007

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Informaci starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2007.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

Usnesení č. 22/07
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2008. Příjmy rozpočtu v tis. 1 123 Kč a výdaje 1 373 Kč. Rozpočet je navržen jako schodkový, schodek rozpočtu je vyrovnán přebytkem z roku 2007.

Usnesení č. 23/07
Neplatné pro zmatečné hlasování.Projednáno na příští schůzi dne 27. 12. 2007.

Usnesení č. 24/07
Zastupitelstvo schválilo starostu obce do rady obcí pro udržitelný rozvoj.

Usnesení č. 25/07
Zastupitelstvo schválilo podat žádost na „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových“ o úplatný převod pozemku dle KN parcel. č. 88/14 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou.

Usnesení č. 26/07
Zastupitelstvo schválilo kalkulaci ceny vody na rok 2008 jako cenu dvousložkovou. Paušální cena 326 Kč a cena vody za m3 22,89 Kč.