Usnesení z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 25.10.2006 NA OBECNÍM ÚŘADĚ OD 18,00 HOD.


 Nejstarší zvolený člen zastupitelstva pan Krůček Václav se ujal řízení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva a určil jako zapisovatele pana Václava Krůčka  a jako ověřovatele zápisu určil paní Marii Fáberovou a pana Ladislava Pavláska.
Přečetl slib člena obecního zastupitelstva a každý člen zastupitelstva řekl slibuji a potvrdil svým podpisem.
 Pan Václav Krůček navrhl na funkci starosty obce pana Ladislava Nováka. Pan Ladislav Novák byl zvolen šesti hlasy. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování.

Pan Václav Krůček předal řízení schůze panu Ladislavu Novákovi.
 
 Na návrh pana Ladislava Nováka byl zvolen místostarostou obce pan Václav Krůček. Zvolen byl šestihlasy. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování.

USNESENÍ

 Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce starodty obce pana Ladislava Nováka šesti hlasy. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlsování.
 Zastupitelstvo obce zvolilo do funkce místostarosty obce pana Václava Krůčka šesti hlasy. Jeden člen zastupitelstva se zdržel hlasování