Usnesení ZO

Usnesení z V zasedání obecního zastupitelstva.

Usnesení z V zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:

usnesení č. 21
Zastupitelstvo určilo počet členů obecního zastupitelstva pro komunální volby 2006 na sedum