Usnesení z VI zasedání obecního zastupitelstva.

Usnesení zastupitelstva obce č. 22.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku parcel. č. 3427/4 o výměře 23 m2 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou za cenu 20,- Kč za m2 a veškeré poplatky související s převodem pozemku manželům Petře a Zdeňku Rádkovým bytem Dobšice čp. 33.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Smlouvu na pronájem obchodu v Dobšicích.
Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení na budově OÚ.

Zastupitelstvo se seznámilo s návrhem smlouvy na převod kasáren na obec Dobšice.

Zastupitelstvo schválilo záměr na pokračování oprav místních komunikací, dokončení severní větve kanalizace protlakem pod komunikací III třídy 0236 a vybudování sítě místního rozhlasu podle objemu finančních prostředků.