Usnesení z VII zasedání obecního zastupitelstva.

Zastupitelstvo projednalo a schválio:
Rozpočtovou změnu, která se týká navýšení a přerozdělení finančních prostředků, které je podrobně popsáno v příloze tohoto zápisu.


Usneseníč. 23
Zastupitelstvo projednalo a schválilo navýšení všech platů členů obecního zastupitelstva o 10%.
Zároveň s tímto navýšením zastupitelstvo obce navyšuje plat účetní obce o 500,- Kč, tj. 5 200,- Kč hrubého za měsíc. Navýšení vstupuje v platnost od 1. 12. 2006.
Schváleno sedmi hlasy.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo projednalo a schválilo členy kontrolní komise pana Božovského Ladislava a pana Růžičku Marka. dále zastupitelstvo schválilo jako předsedu kontrolní komise paní Fáberovou Marii.
Schváleno sedmi hlasy.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo projednalo a schválilo členy finanční komise pana Lukšíka Karl ml. a paní Boháčovou Lenku.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo shválilo jako předsedu finanční komise pana Sýkoru Josefa.
Schváleno čtyřmi hlasy, tři zastupitelé se zdrželi hlasování.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody na rok 2007 ve výši 21,01,- Kč bez DPH.
Schváleno sedmi hlasy.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Dobšice na své schůzi konané dne 23. 11. 2006 projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 618351506, mezi Česká republika-Ministerstvo obrany se sídlem v Praze, Tychonova 1, 160 01 Praha a obcí Dobšice, 375 01 Týn nad Vltavou.
Schváleno sedmi hlasy.