Usnesení zastupitelstva obce I/08

Usnesení z jednání zastupitelstva I/08
 
Usnesení č. 1
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu. Znění změny je jako příloha zápisu schůze