Usnesení zastupitelstva V/08

Usnesení z konání obecního zastupitelstva ze dne 28. 7. 2008.
 
Usnesení č. 11/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce Dobšice.
 
Usnesení č. 12/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo dotaci na provoz pojízdných prodejen p. Kořánkivi a p. Buřilovi ve výši 5 000,- Kč každému.
 
Usnesení č. 13/08
 
Zastupitelstvo schválilo firmu Josef Jůn-DŘEVO TRANS na demolici devastovaných objektů „ bývalého vojenského areálu Dobšice „ , kterou vybrala komise při výběrovém řízení.