Usnesení zastupitelstva VI/08

Usnesení č. 14/08
 
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo pronájem budovy bývalé prodejny parcel. č. 135 bez čísla popisného v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou panu Luboši Košnerovi, bytem Malostranská 452, 375 01 Týn nad Vltavou na dobu neurčitou za nájemné 3 000,- Kč měsíčně jako skladové prostory.
 
Usnesení č. 15/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pronájem pozemku parcel. č. 88/1 v kat. území Dobšice u Týna nad Vltavou firmě, Josef Jun – DŘEVOTRANS, IČ: 477 31 478 se sídlem Drahonice 46, 389 01 Vodňany, na dobu určitou a to od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008 jako parkoviště stavebních strojů, za částku 30 000,- Kč.
 
Usnesení č. 16/08
 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 1. Znění rozpočtové změny je jako příloha zápisu schůze obecního zastupitelstva.
 
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
 
Informaci starosty obce o dílčím přezkumu hospodaření obce za rok 2008
 
Informaci starosty obce o možnosti pronájmu budov v areálu bývalých kasáren.
 
Zastupitelstvo uložilo starostovi obce pozvat rodiče dětí na jednání za účelem zlepšení veřejného pořádku a čistoty v obci.