Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 12. 2009.

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 12. 2009

 

 

Usnesení č. 17/09

 

Zastupietlstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2010. Příjmy rozpočtu jsou 1 256,8 Kč a výdaje rozpočtu jsou 1 256,8. Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

 

Usnesení č. 18/09

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výhled rozpočtu na období 2011 – 2015.

 

Usnesení č. 19/09

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení movitých věcí, hmotného majetku, a odstraněných staveb z majetku obce. Seznam vyřazených věcí je jako příloha usnesení č. 19 .

 

Usnesení č. 20

 

Zastupitelstvo projednalo cenovou nabídku na údržbu zeleně v obci a .

 

Usnesení č.21

 

Zastupitelstvo projednalo žádosti na provoz pojízdné prodejny, a rozhodlo o přidělení příspěvku na provoz pojízdné prodejny panu Miloslavu Buřilovi částkou 5 000,- Kč.

 

 

Zastupitelstvo projednalo žádost na pronájem hospody a pověřilo starostu obce ověřit zájem pana Františka Korbela, bytem Smilovice čp. 52 o pronájem místní hospody.

 

Usnesení č. 22

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce č. 4 Tato změna bude jako příloha usnesení č.22 zápisu schůze.

 

 

Usnesení č. 23

Zastupitelstvo rozhodlo, že na rok 2010 podá obec žádost o dotaci z POV na údržbu veřejné zeleně a jiné žádosti nebude obec podávat a ušetřené finanční prostředky budou použity na a) výstavbu čistírny odpadních vod b) přípravu objektu bývalých kasáren na výstavbu rodinných domů.

 

Usnesení č.

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo ceno vody a cenu stočného na rok 2010. Cena vody byla stanovena na 22,- Kč bez DPH tj.24,20Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného na rok 2010 byla stanovena na 432,- Kč.

Cena stočného byla stanovena na 24,- Kč s DPH na osobu.