Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 10. 3. 2015

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014

6) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2014

7) Zpráva starosty obce o stavebním povolení na vodovod a kanalizaci kasárna

8) Zpráva starosty obce o dotacích na vodovod a kanalizaci kasárna

9) Projednání možnosti pověření kontrolního výboru kontrolou účetnictví SDH Dobšice

10) Projednání žádosti společnosti BONA HELPO s.r.o. o finanční podporu

11) Projednání žádosti občanského sdružení PREVENT o spolufinancování protidrogových služeb

12) Projednání možnosti odkoupení parcel na příjezdové komunikaci ke kasárnám

13) Projednání akcí pro Oranžový rok 2015

14) Diskuse

15) Závěr

 

 

Usnesení č. 1/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

 

Usnesení č. 2/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Václav Krůček.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 3/2015

 

Zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2014.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 4/2015

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o vydání stavebního povolení na kanalizaci a vodovod v lokalitě kasárna.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím jednání na dotace na vodovod a kanalizaci kasárna.

 

Usnesení č. 5/2015

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor kontrolou účetnictví SDH Dobšice. Předseda výboru dojedná s vedením SDH termín kontroly.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 6/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo o neposkytnutí finanční podpory společnosti BONA HELPO s.r.o. .

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 7/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo o neposkytnutí finanční podpory Občanskému sdružení PREVENT, z. s.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 8/2015

 

Zastupitelstvo rozhodlo koupit pozemky parcel. č. 3416/21 o výměře 32m2, 66/13 o výměře 44m2 58/16 o výměře 19m2 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou od pana Jana Trávníčka, bytem Budivojova 1534/7, 370 04 České Budějovice 3 za cenu 40,- Kč za 1 m2. Všechny výlohy spojené s koupí pozemků uhradí obec Dobšice.

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Místostarostka obce informovala zastupitelstvo o akcích na Oranžový rok 2015.

Dnes je: 20.06.2019

Dnes má svátek: Květa

aktluality

Závěrečný účet SMO Vltava
více
Změna úředních hodin
více
Květen 2019
více
Duben 2019
více
Opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření 3/2019
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%