Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 4. 2016

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Schválení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky na ČOV v obci Dobšice

6) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Jaroslavem Švehlou na rekonstrukci druhé autobusové zastávky

7) Rozhodnutí o sečení trávy v obci na obecních pozemcích

8) Diskuse

9) Závěr

 

 

 

Usnesení č. 49/2016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Mgr. Petra Horáková a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 50/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Petra Horáková  a pan Josef Sýkora.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 51/2016

 

Zastupitelstvo obce rozhodlo na základě provedeného výběrového řízení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění o výběru nejvýhodnější nabídky na projekt „ Centrální ČOV v obci Dobšice „. Smlouva o dílo bude uzavřena s uchazečem, který se umístil na prvém místě: Š + H Bohunice, s.r.o., Temelín 3, 373 01 Temelín, IČ: 45022313. Cena díla je 7 600 454,- Kč bez DPH, cena díla s DPH je 9 196 549,- Kč. Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Ladislava Nováka k uzavření a podpisu smlouvy s vybranou firmou Š + H Bohunice, s.r.o. IČ: 45022313.

Podrobné rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky je přílohou tohoto usnesení.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 52/2016

 

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dílo s panem Jaroslavem Švehlou, Předčická 539, 375 01 Týn nad Vltavou, na projekt s názvem  „ Rekonstrukce druhé autobusové zastávky“.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 53/2016

 

Zastupitelstvo rozhodlo o sečení trávy v obci na obecních pozemcích pro rok 2016. Sečení trávy bude zajišťovat pan Michal Kanda, bytem Dobšice čp. 39 na smlouvu o provedení práce, za cenu 20 000,- Kč za pět sečení a odvoz trávy. Plochy určené k sečení budou vypsány na formuláři „Dohoda o provedení práce“.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%