Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013

Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání rozpočtu obce na rok 2014

6) Stanovení ceny vody na rok 2014

6) Stanovení ceny stočného na rok 2014

7) Projednání možnosti spolufinancování protidrogových služeb

8) Projednání žádosti o příspěvek na pojízdnou prodejnu

9) Pověření k provedení inventury

10) Projednání fakturace opravy cesty do Bečic

11) Projednání mimořádného příspěvku na nákup budovy Sdružení měst a obcí Vltava a projednání navýšení ročního příspěvku.

12)  Zpráva starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2013

13) Diskuse

15)  Závěr

 

 

Usnesení č. 21/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro.     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pani Marie Fáberová a pan Václav Krůček ml.

 

Usnesení č. 22/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pani Marie Fáberová a pan Václav Krůček ml.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 23/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2014. Rozpočtové příjmy jsou v tisících:  1 341,4.  Zůstatek z roku  2013 je  2 900,-.  Příjmy celkem 4 241,4.

Rozpočtové výdaje v tisících jsou:  4  241,4.  Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2013.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2014. Cena vody byla stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3. Pevná složka vodného byla stanovena na 437,- Kč. Odběratel, který odebere za rok 2014 19m3 a více, nebude pevnou složku platit.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 25/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2014. Cena stočného je 30,- Kč na osobu a rok.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 26/2013

 

Zastupitelstvo projednalo možnost spolufinancování protidrogových služeb a rozhodlo takto:

Vyčkat na podrobnosti o systému spolufinancování od  Jihočeského kraje.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 27/2013

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o příspěvek na provoz pojízdné prodejny pana Miloslava Buřila a schválilo  částku 3 800,-  Kč za rok.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 28/2013

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2013.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 29/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo stornování faktury č. 24 vystavené 7. 12. 2011  na částku 50 000,- Kč  za opravu komunikace do Bečic vystavené Agrodružstvu  Žimutice.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 30/2013  

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo mimořádný příspěvek  11 500,- Kč Sdružení měst a obcí Vltava na nákup budovy v Týně nad Vltavou a dále projednalo a schválilo zvýšení ročního příspěvku z pěti na patnáct korun za rok a obyvatele.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

Dnes je: 16.02.2019

Dnes má svátek: Ljuba

aktluality

Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%