Usnesení zastupitelstva ze dne 16.4.2010

 

Usnesení ze schůze zastupitelstva obce ze dne 16. 5. 2010

 

Usnesení č. 7/10

Zastupitelstvo obce Dobšice schválilo pořídit změnu č. 2 Územního plánu obce Dobšice.

Změna způsobu využití budovy čp. 4 na parcele st. 163 stavba občanského vybavení na rodinný dům a změna způsobu využití pozemku na parcele 70/2 veřejná zeleň na zahradu, zástavba rodinných domů na parcelách zahrad v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou.

Na žádost obce Dobšice bude pořizovatelem změny č. 2 ÚP Dobšice Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje.

Pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude pan Ladislav Novák.

Zpracovatelem změny č. 2 ÚP obce Dobšice bude Architektonický atelier Štěpán České Budějovice.

Zastupitelstvo nepřistoupilo na nabídku na odkup akcií firmi finance zlín

Usnesení č. 8/10

Zastupitelstvo projednalo a schválilo připojení obce do projektu technologického centra ORP Týn nad Vltavou.

Usnesení č. 9/10

Zastupitelstvo schválilo změnu rozpočtu obce. Znění změny je příloha č. zápisu zastupitelstva.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stavem územní studie „ kasárna“.

Usnesení č. 10/10

Zastupitelstvo projednalo a schválilo směrnici o cestovních náhradách.