Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2014

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání  souhlasu obce se zařazením do působnosti MAS Vltava na období 2014-2020.

6) Projednání žádosti o sečení a úklidu trávy na obecních plochách

7) Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor bývalého obchodu  

8) Seznámení zastupitelstva s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za rok 2013 

10) Seznámení zastupitelstva s průběhem jednání o stavbě obchvatu obcí Bečice a Žimutice    místostarostou obce

11)  Projednání možnosti vyřazení nefunkčního majetku obce.

12) Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku SK FbC Týn nad Vltavou

13) Diskuse

14) Závěr

 

Usnesení č. 1/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Josef Sýkora a pani Lenka Boháčová.

 

Usnesení č.2/2014      

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pani Lenka Boháčová.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 3/2014

 

Zastupitelstvo obce Dobšice souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Vltava na období 2014-2020. Dále pověřuje starostu obce k podpisu prohlášení(souhlasu) se zařazením obce do územní působnosti MAS Vltava pro toto období.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 4/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Michala Kandy, bytem Dobšice  čp. 38 na sečení a úklid trávy v obci. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s panem Michalem Kandou na sečení trávy na rok 2014 a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Usnesení č. 5/2014

 

Zastupitelstvo projednalo žádost Darja a Viktor Pospíšilovi o pronájmu nebytových prostor bývalé prodejny bez čísla popisného na st. p. 135 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce projednáním podmínek smlouvy s manželi Pospíšilovými a podepsáním smlouvy. Zastupitelstvo stanovilo cenu za pronájem nebytových prostor bývalé prodejny na 2000,-Kč za měsíc.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

Zastupitelstvo  vzalo na vědomí zprávu starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarosty obce s průběhem jednání o stavbě obchvatu obcí Bečice a Žimutice.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu  kontrolního výboru ze dne 5. 2. 2014 o provedení inventury majetku obce.

 

Usnesení č. 6/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení nefunkčního chladícího pultu v hodnotě 22 466,- Kč z majetku obce.

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0                     

 

Usnesení č. 7/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční příspěvek 2000,- Kč pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou.

 

Pro:      7          proti:    0          zdrželi se:         0

 

 

 

Dnes je: 20.07.2018

Dnes má svátek: Ilja

aktluality

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Objízdná trasa z důvodu modernizace silnice II/147.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%