Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.

 

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Schválení účetní závěrky za rok 2015

6) Schválení závěrečného účtu za rok 2015

7) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Projekt MH, spol. s.r.o. o autorském dozoru investora na stavbu“ Centrální ČOV v obci Dobšice“. 

8) Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Dobšice a Švehla Jaroslav – stavitelství o stavebním  dozoru investora na stavbu „ Centrální ČOV v obci Dobšice“.

9) Schválení směrnice účetní závěrky

10) Schválení směrnice inventarizace majetku

11) Schválení směrnice k podpisovým vzorům

12) Zpráva místostarostky obce o Oranžovém roku 2016

13) Diskuse

14) Závěr

 

 

Usnesení č. 54/2016

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Václav Krůček a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 55/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Václav Krůček a pan Jaroslav Cícha.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 56/2016

 

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2015.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 57/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad.

Při kontrole hospodaření obce byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Nebyly splněny požadavky na organizační zajištění a způsob provedení inventarizace majetku a závazků.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce vypracovat směrnici „Inventarizace majetku a závazků“ , zajistit správné provedení inventarizace majetku obce.

 Bude napraveno schválením směrnice a při příští inventuře do 31. 1. 2017.

Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.

Zastupitelstvo uložilo starostovi a účetní obce vyvěsit na úřední desce obce i způsobem umožňujícím dálkový přístup všechny stanovené náležitosti.

Bude napraveno při závěrečném účtu za rok 2016 v roce 2017.

Územní celek chybně uvedl v příloze doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ rozvahy.

Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny.

Skutečný stav nebyl při dokladové inventuře ověřen podle inventarizačních evidencí.

Územní celek v příloze neuvedl celkovou výměru lesních pozemků a lesním porostem a výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem.

Zastupitelstvo uložilo starostovi  a  účetní obce tyto nedostatky odstranit při příští inventuře za rok 2016.

Bude napraveno příští inventurou do 31. 1. 2017.

 

 Pro:    6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 58/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Dobšice a Projekt MH, spol. s.r.o. o autorském dozoru investora na stavbu“ Centrální ČOV v obci Dobšice“ podepsanou starostou obce dne 3. 5. 2016.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 59/2016

 

Zastupitelstvo schválilo smlouvu o dílo mezi obcí Dobšice a Švehla Jaroslav – stavitelství o stavebním dozoru investora na stavbu „ Centrální ČOV v obci Dobšice“ podepsanou starostou obce dne 19. 4. 2016.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 60/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 1 „ Inventarizace majetku a závazků“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 61/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 2 „ Směrnice pro schvalování účetní závěrky“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 62/2016

 

Zastupitelstvo schválilo směrnici č. 3 „ Směrnice k podpisovým vzorům“.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu místostarostky obce o Oranžovém roku 2016.

 

Usnesení č. 63/2016

 

Zastupitelstvo obce při diskusi projednalo žádost SDH Dobšice o dar na spolkovou činnost a schválilo pro rok 2016 dar ve výši 10 000,- Kč.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%