Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 9. 2012

 

 

 

Usnesení č. 13/2012

 

Na návrh starosty obce schválilo zastupitelstvo rozšířit program schůze o tyto body:

Bod č.  8     Prodej mateřské školky

Bod č.  9    Přehodnocení procenta z prodeje mateřské školky

Bod č.  10   Příspěvek na údržbu farního kostela   sv. Martina v  Žimuticích

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

Program schůze:

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Zpráva starosty obce o ZTV „ Kasárna „

6) Zpráva starosty obce o průběhu POV 2012  

7) Zpráva starosty obce o novém ÚP obce

8)  Prodej mateřské školky

9)  Přehodnocení procenta z prodeje mateřské školky

10) Příspěvek na údržbu farního kostela   sv. Martina v Žimuticích

 

11) Diskuse

12) závěr

 

Zastupitelstvo schválilo program jednání

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

Usnesení č. 14/2012

Jako ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo pana Václava Krůčka ml. a p. Ladislava Pavláska.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu ZTV kasárna.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu POV 2012.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o průběhu prací na novém ÚP obce.

 

Usnesení č. 15/2012

 

Zastupitelstvo obce schválilo prodej budov bývalé mateřské školky za cenu 1 080 000,- Kč na parcele st. 163, st. 174, st. 175  a parcelu č. 70/2 ostatní plocha o výměře 2050 m2 v katastrálním území Dobšice u Týna nad Vltavou panu Janu Andělovi, bytem Malostranská 469, 375 01 Týn nad Vltavou za těchto podmínek:

Kupující složí rezervační zálohu 20 000,- Kč, prostřednictvím pana Stanislava Štěpky zprostředkovatele prodeje, který zálohu uloží na účet č. 3442342001/5500 vedený u Raiffeisen bank a. s. pobočka České Budějovice, advokátky Mgr. Anny Suchomelové v Českých Budějovicích. Rezervační záloha bude odečtena z celkové částky po uskutečnění prodeje.  Zastupitelstvo souhlasí s rozdělením ceny na tři splátky a to první splátka 500 000,- Kč do 14. 10. 2012, druhá splátka 300 000,- Kč do 14. 11. 2012 a třetí splátka 280 000,- Kč do 31. 12. 2012. Po složení rezervační zálohy bude sepsána kupní smlouva u advokátky Mgr. Anny Suchomelové v Českých Budějovicích . Při nedodržení splátkového kalendáře rezervační záloha propadne ve prospěch obce Dobšice a obec Dobšice odstoupí bez náhrady od prodeje výše uvedených nemovitostí.

Zastupitelstvo schválilo přístup panu Janu Andělovi na zahradu školky za účelem vyčištění zahrady.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se: 0

 

Usnesení č. 16/2012

 

Zastupitelstvo obce schválilo navýšení odměny z prodeje mateřské školky o 1% na 3% z celkové částky.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/2012

 

Zastupitelstvo schválilo příspěvek  5 000,- Kč na údržbu kostela sv. Martina v Žimuticích. Příspěvek bude zaslán na účet č. 0571316359/0800.

 

Pro:     7          Proti:   0         

Dnes je: 16.02.2019

Dnes má svátek: Ljuba

aktluality

Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%