Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 21. 12. 2012

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2013

6) Revokace usnesení č. 11/2012 ze dne 18. 6. 2012    

7) Revokace usnesení č. 25/12/2010 ze dne 21. 12. 2010

8)  Seznámení zastupitelstva s dílčím přezkoumáním hospodaření obce za r. 2012

9)  Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky pro realizaci stavby „ Soubor       staveb 03“

10) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou

11) Inventura roku 2012

12) Projednání dodatku č. 8 smlouvy o poskytování služeb a firmou  A.S.A. České Budějovice, s.r.o.

13) Diskuse

14) Závěr                                                                                                      

 

Usnesení č. 25/2012

 

Zastupitelstvo schválilo program jednání

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Ladislav Pavlásek a pan Josef Sýkora

 

 

Usnesení č. 26/2012

 

Jako ověřovatele zápisu schválilo zastupitelstvo

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 27/21012

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2013. Rozpočtové příjmy jsou v tisících: 1093,1. Zůstatek z roku 2012 je 1700. Příjmy celkem 2793,1.

Rozpočtové výdaje v tisících jsou: 2793,1. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2012 .

 

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č.  28/2012

 

Zastupitelstvo  revokovalo usnesení č. 11/2012 ze dne 18. 6. 2012. Zastupitelstvo uložilo starostovi obce dodržovat lhůty a posílat včas zprávu o plnění přijatých opatření.

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Zastupitelstvo revokovalo usnesení č. 25/12/2010 ze dne 21. 12. 2010.

Zastupitelstvo převádí pravomoc rady obce provádět rozpočtová opatření na starostu obce v tomto rozsahu. Na příjmové stránce všechna opatření a na výdajové stránce do částky 150 000,- Kč na položku.

 

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2012

 

 

Usnesení č. 29/2012

 

Zastupitelstvo projednalo smlouvu o budoucí smlouvě kupní číslo SBK/Op2-2/030 se společností ČEZ. a.s.. Zastupitelstvo se usneslo smlouvu neuzavírat a pověřilo starostu obce o dalším jednáním.

 

Pro:     5          proti:               zdrželi se:

 

Usnesení č. 30/2012

 

Zastupitelstvo projednalo žádost o poskytnutí příspěvku pro SK Florbal Club Týn nad Vltavou a rozhodlo přispět částkou 2000,- Kč.

 

Pro:     5          proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 31/2012

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor obce provedením inventury majetku obce za rok 2012 k 31. 12. 2012

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

 

Usnesení č. 32/2012

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo dodatek č. 8 smlouvy o poskytování služeb s firmou. A.S.A. České Budějovice.

 

 

Pro:     5          Proti:               Zdrželi se:

           

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%