Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016

Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu jednání

5) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017

6) Projednání a schválení ceny vody na rok 2017

7) Projednání a schválení ceny stočného na rok 2017

8) Projednání žádosti PREVENT 99 o dotaci na zajištění odborné služby pro uživatele     návykových látek.

9) Projednání cenové nabídky na přípravu podkladů pro akci ZTV Dobšice kasárna od  Totus    s.r.o.

10) Projednání podání žádosti obce na POV 2017

11) Pověření kontrolního výboru na provedení inventury majetku obce

12) Projednání nabídky na zpracování provozního řádu vodovodu

13) Nabídka odkupu majetku

14) Diskuse

15) Závěr

 

Usnesení č. 73/1016

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Zdeňka Božovská a pan Josef Sýkora

 

Usnesení č. 74/2016

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Zdeňka Božovská a pan Josef Sýkora

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 75/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017. Rozpočtové příjmy jsou v tisících 1408,4. Zůstatek z roku 2016 je  5000. Příjmy celkem jsou 6408,4.   Rozpočtové výdaje jsou v tisících   6408,4. Rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je vyrovnán přebytkem z roku 2016.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se.        0

 

Usnesení č .76/2016

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu vody pro rok 2017. Cena vody je stanovena na 23,- Kč s DPH za 1m3 . Pevná složka vodného je stanovena na 437,- Kč s DPH. Odběratel, který odebere za rok 19m3  a vice nebude platit pevnou složku.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 77/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu stočného na rok 2017. Cena stočného se stanovuje na 50,- Kč za osobu a rok.

 

Pro:       7             proti:     0             zdrželi se:           0

 

Usnesení č. 78/2016

 

 

Zastupitelstvo projednalo a neschválilo dotaci Občanskému sdružení PREVENT 99 na spolufinancování protidrogových služeb.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usneseníč. 79/2016

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Totus s.r.o., Sedlečko u Soběslavě 27 pro zpracování výběrového řízení pro stavbu vodovodu a kanalizace pro ZTV Kasárna za cenu 9 680,- Kč s DPH.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 80/2016

 

Zastupitelstvo schválilo pro program obnovy venkova 2017 opravu fasády kulturního domu, kapličky a hasičské zbrojnice.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 81/2016

 

Zastupitelstvo pověřilo provedením inventury majetku obce k 31. 12. 2016, podle směrnice č. 1 (“ Inventarizace majetku a závazků” ) inventarizační komisy ve složení Josef Sýkora, Ing. Tomáš Horák, Mgr. Petra Horáková, Renata Kandová.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

Usnesení č. 82/2016

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku Pana Mgr. Jakuba Šmída na zpracování provozních řádů pro provoz vodovodu a kanalizacce. Zastupitelstvu nesouhlasí s nabídnutou cenou a pověřilo starostu obce k jadnání na přijatelnější cenu.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 83/2016

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku k odkupu majetku advokátní kanceláře Kříženecký a partneři, s.r.o.. Jedná se o rozestavěnou stavbu bez čp. Nacházející se na stavební parcele č. Dle KN 176, a 182/2. Stavba je zapsána  na LV č. 7 pro k.ú. Dobšice u Týna nad Vltavou. Obec nemá o tuto stavbu zájem.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:        0

 

 

 

                                                                                                                                           

 

 

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%