Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014

 

 

 

Program schůze:

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Zpráva starosty obce o probíhajícím řízení o vydání stavebního povolení na vodovod a   kanalizaci v areálu kasárna

6) Vybrání a schválení akcí POV na rok 2015

7) Projednání mandátní smlouvy o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře

8) Projednání žádosti o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny

9) Projednání zřízení kulturního výboru

10) Schválení členů kontrolního a finančního výboru

11) Diskuse

12) Závěr

 

 

Usnesení č. 14/11/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 15/11/2014 Paní Zdeňka Božovská a pan Jaroslav Cícha.

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

Pro:     7          Proti    0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím řízení o vydání stavebního povolení na vodovod a kanalizaci v areálu kasárna.

 

Usnesení č. 16/112014

 

 

Zastupitelstvo vybralo akce pro POV na rok 2015 na které  je možno žádat o dotaci. Oprava místních komunikací, odbahnění rybníku na návsi a pořízení nových kontejnerů na komunální odpad.

Pro žádost na Nadaci ČEZ bylo vybráno rekonstrukce dvou autobusových zastávek.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 17/11/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo mandátní smlouvu o podmínkách výkonu funkce odborného lesního hospodáře s panem Janem Staňkem.

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 18/11/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo částku 4 800,- Kč za rok 2014 na provoz pojízdné prodejny pana Miloslava Buřila.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 19/11/2014        

 

Zastupitelstvo schválilo zřízení kulturního výboru. Předsedou kulturního výboru schválilo zastupitelstvo paní Mgr. Petru Horákovou. Odměna za výkon funkce předsedy výboru se nestanovuje, je zahrnuta v odměně za výkon funkce místostarosty obce.

Zastupitelstvo schválilo tyto členy výboru: Zdeňka Božovská a Marie Sýkorová.

 

Pro:     7          Proti:   0          Zdrželi se:       0         

Zdeňka Božovská a

 

Usnesení č. 20/11/2014

 

Zastupitelstvo schválilo členy kontrolního výboru: Ing. Tomáš Horák a Renata Kandová

 

a členy finančního výboru: Václav Krůček st a Stanislav Sýkora ml.

 

 

Dnes je: 16.02.2019

Dnes má svátek: Ljuba

aktluality

Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%