Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.

Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání  záměru obce pronajmout a prodat obecní majetek

6) Projednání žádosti o sečení a úklidu trávy na obecních plochách

7) Seznámení zastupitelstva s POV 2013  

8) Seznámení zastupitelstva s průběhem prodeje mateřské školky 

10) Seznámení zastupitelstva s průběhem ZTV kasárna a s příjezdovou komunikací

11) Na žádost firmy GEFOS-TRADE,s.r.o. projednání usnesení zastupitelstva č. 29/2012

12) Projednání možnosti vyloučení z režimu speciálního účtu podle zákona č. 501/2012 Sb., k příjmu výnosu daní nebo podílu na nich a tyto výnosy nadále zasílat na účet č. 31629-231/0100 vedený u KB

13) Diskuse

14) Závěr

 

 

Usnesení č. 01/2013

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:   0

 

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pan Václav Krůček ml. a pani Lenka Boháčová

 

Usnesení č. 02/2013

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č. 03/2013

 

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení záměru obce na prodej parcely č. 3427/3 .

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č  04/2013

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost pana Michala Kandy, bytem Dobšice čp. 38 na sečení a úklid trávy v obci. Zastupitelstvo schválilo smlouvu s panem Michalem Kandou na sečení trávy na rok 2013.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:    0

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s POV na rok 2013.

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem prodeje mateřské školky.

 

Starosta seznámil zastupitelstvo s průběhem ZTV kasárna a příjezdovou komunikací.

 

Usnesení č. 05/2013

 

Zastupitelstvo obce projednalo na žádost firmy GEFOS-TRADE,s.r.o. usnesení zastupitelstva obce č. 29/2012 týkající se ceny výkupu pozemků a konstatovalo, že nemá na tomto usnesení co měnit a znova pověřilo starostu obce pro další jednání.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

Usnesení č. 06/2013

 

Zastupitelstvo schválilo žádost o vyloučení převodu výnosu daní nebo podílu na nich na účty podřízené státní pokladně. Převody výnosu daní nebo podílu na nich žádá obec Dobšice nadále zasílat na její bankovní účet č. 31629-231/0100 vedený u Komerční banky Týn nad Vltavou.

 

Pro:     7          proti:   0          zdrželi se:     0

 

 

Dnes je: 20.04.2019

Dnes má svátek: Marcela

aktluality

Velikonoce IC ETE
více
Opatření obecné povahy
více
Svoz velkorozměrového odpadu
více
Závěrečný účet 2018
více
Stanovení počtu členů volební komise
více
Únor 2019
více
Rozpočtové opatření 2/2019
více
Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%