Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11 .2015

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Schválení firem které budou vyzvány k podání nabídky na výběrové řízení k ČUV Dobšice

6) Schválení smlouvy s TOTUS,s.r.o.

7) Diskuse  

8) Závěr

 

Usnesení č. 25

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pana Josefa Sýkoru a pana Jaroslava Cíchu.

 

Usnesení č. 26

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Jaroslav Cícha.

Pro:     5          Proti    0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 27

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky na výběrové řízení pro výstavbu ČOV Dobšice.

 

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. , Slavníkovců 455, 391 55 CHýnov, IČ: 26071584

Hydro & Kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26061015,

Š+H Bohunice, s.r.o., 373 01 Temelín 3, IČ: 45022313

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., Litvínovská 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924

 

Pro:     5          Proti:   0          Zdželi se:         0

 

Usnesení č. 28

 

Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu č. 4/15 s firmou TOTUS s.r.o. na poskytnutí služeb v souvislosti s vypracováním žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství pro program Mze 129 205 na „ Centrální ČOV  v obci Dobšice“  podepsanou starostou obce dne 19. 11 . 2015.

 

Pro:       5             Proti:     0             Zdrželi se:           0