Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11 .2015

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Schválení firem které budou vyzvány k podání nabídky na výběrové řízení k ČUV Dobšice

6) Schválení smlouvy s TOTUS,s.r.o.

7) Diskuse  

8) Závěr

 

Usnesení č. 25

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

Pro:     5          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi pana Josefa Sýkoru a pana Jaroslava Cíchu.

 

Usnesení č. 26

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pan Josef Sýkora a pan Jaroslav Cícha.

Pro:     5          Proti    0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 27

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo seznam firem, které budou osloveny k podání nabídky na výběrové řízení pro výstavbu ČOV Dobšice.

 

Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. , Slavníkovců 455, 391 55 CHýnov, IČ: 26071584

Hydro & Kov s.r.o., Rybářská 801, 379 01 Třeboň, IČ: 27720161

Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., Jiráskovo předměstí 935/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 26061015,

Š+H Bohunice, s.r.o., 373 01 Temelín 3, IČ: 45022313

VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s.r.o., Litvínovská 1567/4, 370 01 České Budějovice, IČ: 14499924

 

Pro:     5          Proti:   0          Zdželi se:         0

 

Usnesení č. 28

 

Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu č. 4/15 s firmou TOTUS s.r.o. na poskytnutí služeb v souvislosti s vypracováním žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství pro program Mze 129 205 na „ Centrální ČOV  v obci Dobšice“  podepsanou starostou obce dne 19. 11 . 2015.

 

Pro:       5             Proti:     0             Zdrželi se:           0

 

Dnes je: 20.07.2018

Dnes má svátek: Ilja

aktluality

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Objízdná trasa z důvodu modernizace silnice II/147.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%