Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015

Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015

 

 

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Informace starosty obce o dotačních titulech na ZTV Kasárna

6) Informace místostarostky obce o Oranžovém roku

7) Návrh na konání kulturních akcí na rok 2016

8) Informace starosty obce o poskytnuté dotaci na les

9) Informace starosty obce o daru od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

10) Pověření kontrolního výboru na provedení inventury a sepsání majetku SDH Dobšice

11) Projednání žádosti FbC Týn nad Vltavou o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015

12)Diskuse

13) Závěr

 

 

Usnesení č. 19/2015

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Na ověřovatele zápisu jednání byli navrženi  paní Mgr. Petra Horáková a pan Jaroslav Cícha.

 

Usnesení č. 20/2015

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni paní Mgr. Patra Horáková a pan Jaroslav Cícha.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Starosta informoval zastupitelstvo o dotačních titulech na ZTV Kasárna. Dosud nebyl vyhlášen žádný dotační titul, podle kterého by obec mohla požádat o dotaci.

 

Místostarostka obce informovala zastupitelstvo o Oranžovém roku 2015.

 

Usnesení č.21/2015

 

Zastupitelstvo schválilo plán kulturních akcí na rok 2016 a konstatovalo, že kulturní akce na rok 2016 se budou odvíjet podle Oranžového roku.

 

 

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že obec obdržela dotaci od Jihočeského kraje na Zalesnění a zajištění a výchovu porostů 5 216,- Kč.

 

Usnesení č. 22/2015

 

Zastupitelstvo schválilo přijetí daru šesti hasičských přileb od Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v ceně 68 940,- Kč tj. 11 490,- Kč za jednu přilbu. Přilby budou zařazeny do majetku obce.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se.       0

 

Usnesení č. 23/2015

 

Zastupitelstvo pověřilo kontrolní výbor provedením inventury a sepsáním majetku SDH Dobšice.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

Usnesení č. 24/2015

 

Zastupitelstvo schválilo  finanční příspěvek FbC Týn nad Vltavou 3 000,- Kč na rok 2015 na hráče, kteří mají trvalý pobyt v obci Dobšice.

 

Pro:     6          Proti:   0          Zdrželi se:       0

 

 

 

 

Dnes je: 16.02.2019

Dnes má svátek: Ljuba

aktluality

Leden 2019
více
Prosinec 2018
více
Rozpočet 2019
více
Listopad 2018
více
Rozpočtové opatření č. 11
více
MIKULÁŠ
více
Pozvánka - ROZSVÍCENÍ STROMEČKU A PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ
více
Rozpočtové opatření č. 10
více
Rozpočtové opatření č. 9
více
Rozpočtové opatření č. 8
více
Rozpočtové opatření č. 7
více
Rozpočtová opatření č. 6.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Rozpočtové opatření č. 5.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%