Usnesení zastupitelstva ze dne 8. 7. 2010.

 

Usnesení zastupitelstva obce Dobšice ze dne 8/. 7. 2010

 

Zastupitlstvo se seznámilo se změnou č. 2 územního plánu obce Dobšice

 

 

Usnesení č. 13

 

  1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Dobšice

  2. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Dobšice

 

Usnesení č. 14

 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu. Znění změny rozpočtu je jako příloha č. zápisu zastupitelstva obce.

 

Usnesení č. 15

 

Zastupitelstvo schválilo pronájem obecní hospody panu Františku Vrzákovi, bytem Purkarec 124, 373 43 Purkarec za částku 2 500,- Kč ročně. Pověřilo starostu obce sepsat s panem Vrzákem smlouvu o pronájmu.