Obec Dobšice

Usnesení ZO

Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.

Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014

 

Program schůze:

 

 

1) Zahájení

2) Schválení návrhu pořadu jednání

3) Návrh na určení ověřovatelů zápisu jednání

4) Hlasování o složení ověřovatelů zápisu

5) Projednání závěrečného účtu obce

6) Projednání nabídky firmy PARTNER s.r.o. na zakoupení nového počítače

7) Zpráva starosty obce o Oranžovém roku 2014

8) Zpráva starosty obce o ZTV Kasárna

9) Zpráva starosty obce o polním hnojišti v lokalitě kasárna

10) Různé

11) Závěr

 

Usnesení č. 13/2014

 

Zastupitelstvo schválilo program schůze

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Na ověřovatele zápisu byli navrženi Pani Marie Fáberová a pan Josef Sýkora.

 

Usnesení č. 14/2014

 

Jako ověřovatelé zápisu byli schváleni pani Marie Fáberová a pan Josef Sýkora

 

Pro:     6          proti.   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 15/2014

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce bez výhrad. Při kontrole hospodaření byly zjištěny tyto chyby a nedostatky.

Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce dodržovat zákonné lhůty.

Územní celek neúčtoval k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.

Zastupitelstvo uložilo účetní obce správně účtovat při převodech vlastnictví k nemovitostem.

Zastupitelstvo uložilo starostovi obce podat zprávu Krajskému úřadu do 23. 6. 2014.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Usnesení č. 16/2014

 

Zastupitelstvo projednalo nabídku firmy PARTNER s.r.o. na pořízení počítače a schválilo nákup počítače DELL za 21 633,00 Kč s DPH.

 

Pro:     6          proti:   0          zdrželi se:        0

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce o probíhajícím Oranžovém roce 2014.

 

Starosta obce informoval zastupitelstvo o ZTV Kasárna. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

 

Starosta informoval zastupitelstvo o probíhajícím řízení o odstranění polního hnojiště v lokalitě kasárna, které vede odbor životního prostředí Městského úřadu Týn nad Vltavou.

Dnes je: 17.07.2018

Dnes má svátek: Martina

aktluality

Veřejná vyhláška - přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
více
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce.
více
Objízdná trasa z důvodu modernizace silnice II/147.
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Závěrečný účet 2017
více
Tabulky zavěrečného účtu 2017
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Výzva pro vlastníky nemovitostí.
více
Rozpočtová změna č. 2
více
Rozpočtové opatření č. 1 2018.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2018.
více
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2024
více
Rozpočet obce 2018
více
Rozpočtové opatření č. 14
více
Rozpočtové opatření č. 13
více
Rozpočtové opatření č.10,11,12
více
Rozpočtové opatření č 7,8,9
více
Rozpočtové opatření č. 6
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Rozpočtové opatření č. 3
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Rozočet 2017 a střednědobý výhlad rozpočtu
více
Závěrečný účet II díl
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočtový výhled 2013-2018
více
Závěrečný účet 2016
více
Rozpočet 2017
více
Závěrečný účet 2015.
více
Rozpočet 2015
více
Rozpočtové opatření č. 1
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2016
více
Vltavotýnsko.cz
více
Usnasaní zastupitelstva ze dne 31. 10. 2016
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na ořez popř. odsranění dřevin ohrožující provoz distribuční soustavy.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 8. 2016
více
Program zlepšování kvality ovzduší.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 5. 2016.
více
Písemná zpráva zadavatele o zadání veřejné zakazky.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 4. 2016
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 3. 2016
více
Zrušení zadávacího řízení.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2015
více
Program obnovy venkova 2016-2022
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 12. 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 11. 2015
více
Upozornění.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 30. 9. 2015
více
Poděkování
více
Pozvánka - Informační centrum ETE
více
Výměna občanských průkazů.
více
Červen 2015
více
Usnasení zastupitelstva ze dne 15. 6. 2015
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 4. 2015
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 3. 2015.
více
Návštěva Informačního centra JE Temelín.
více
Informace k dani z nemovitých věcí pro rok 2015.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 22. 12. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 11. 2014.
více
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva 10. 11. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 18. 7. 2014.
více
/zemní plán obce
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 9. 6. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 24. 4. 2014.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 3. 2014.
více
Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Dobšice.
více
Posuzování vlivů na životní prostředí Jihočeského kraje.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 16. 12. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 5. 9. 2013.
více
Usnesení ze dne 13. 5. 2013
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2013.
více
Veřejná vyhláška
více
Návrh zadání ÚP obce Dobšice
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 21.12.2012
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012.
více
Usnesení zastupitelstva ze dne 17. 9. 2012.
více
Oznámení o stavebním řízení.
více
Usnesení ze dne 18. 6. 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (92%)
92%