Usnesení zastupitelstvaze dne 24. 9. 2009

 

Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 24. 9. 2009

 

 

 

 

Usnesení č. 14

 

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a vydalo změnu č. 1 územního plánu obce Dobšice včetně rozhodnutí o námitce.

 

 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s přiznáním dotací na rok 2009 a informoval zastupitele s probíhajícím závěrečným vyhodnocením těchto dotací. Zastupitelstvo obce vzalo toto sdělení na vědomí.

 

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2009

 

 

Starosta seznámil zastupitelstvo a to vzalo na vědomí vydání platebního rozkazu

 

Zastupitelstvo pověřilo starostu obce jednáním o prodeji mateřské školky pomocí zprostředkovatele.

 

Zastupitelstvo nemohlo projednat a posoudit zadání údržby zeleně protože nebyla předložena cenová nabídka.

 

Usnesení č.15

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo změnu rozpočtu obce. Tato změna bude jako příloza č. zápisu schůze.

 

Usnesení č. 16

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo snížení poplatku za komunální odpad po předložení žádosti těmto občanům, Božovská Petra, Božovský Pavel, Jana Sýkorová, Jan Fábera a Anna Vaňková. Poplatek je snížen na částku 150,- Kč za osobu.