Usnesení ze dne 12. 2. 2010

 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 12. 2. 2010

Usnesení č. 1/10

Zastupitelstvo obce na návrh starosty obce vyřadilo z programu schůze bod č. 5 „ projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2009“ a jako bod č. 5 zařadilo do programu schůze projednání plné moci panu Jaroslavu Švehlovi a jako bod č. 11 zařadilo na program schůze projednání zprávy kontrolního výboru z inventury obce a bod č. 12 projednání příspěvku na činnost SDH Dobšice.

Usnesení č. 2/10

Zastupitelstvo zmocňuje pana Jaroslava Švehlu, k zastupování obce Dobšice ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami.

Usnesení č. 3/10

Zastupitelstvo projednalo a schválilo měsíční odměny členů zastupitelstva takto:

Starosta obce 9 131,- hrubého za měsíc

Místostarosta 7 411,- hrubého za měsíc

Člen zastupitelstva 274,- hrubého za měsíc.

Předseda výboru 339,- Hrubého za měsíc

Platnost od 1. 3. 2010

Zastupitelstvo dále projednalo dohodu o provedení práce pro účetní obce za období od března 2010 do prosince 2010 za částku 6 500,- Kč v rozsahu 160 hodin.

Dále zastupitelstvo projednalo dohodu o provedení práce na úklid knihovny za období březen až prosinec 2010 v rozsahu 50 hodin za částku 2400,- Kč a úklid kanceláře za období březen až prosinec 2010 v rozsahu 50 hodin za částku 2400,- Kč.

Usnesení č. 4/10

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu dřeva pro AG Vltavín. Cena za 1m3  500,- Kč, a za palivové dřevo 25,- Kč za 1m3.

 

Usnesení č. 5/10

 

Zastupitelstvo projednalo a schválilo cenu pro výkup pozemků . Cena za 1m2 v rozmezí od 40,- Kč do 60,- Kč.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty obce s postupem prací na územní studii „ kasárna“.

 

Zastupitelstvo projednalo možnost výměny žárovek veřejného osvětlení za slabší a úspornější a pověřilo starostu obce jednat s panem Michalcem Václavem o možnosti jejich výměny.

 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru o inventuře majetku obce za rok 2009 ze dne 25. 1. 2010.

 

Usnesení č. 6/10

 

Zastupitelstvo rozhodlo převést částku 6 500,- Kč sdružení SDH Dobšice na činnost sdružení.