Usnesení ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 25. 6. 2009

 

Usnesení  schůze obecního zastupitelstva ze dne 25. 6. 2009
 
 
usnesení č. 9/09
 Zastupitelstvo projednalo a schválilo desetiletý plán obnovy vodovodu Dobšice
 
Zastupitelstcvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole České inspekce životního prostřecí v obecním lese.
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o dotacích na rok 2009
 
Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí na Oranžový rok 2009
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu starosty o změně č. 1 územního plánu obce Dobšice
 
Usnesení č. 10/09
Zastupitelstvo se usneslo, že platy představitelů obce se nebudou v roce 2009 zvyšovat
 
Usnesení č. 11/09
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nabídku firmy Bohemia Energy entity s.r.o. na dodávku elektřiny pro obec a pověřilo starostu obce vypovědět smlouvu o dodávce elektřiny pro obec Dobšice firmě E. On Česká Republika, s.r.o. a uzavřít smlouvu o dodávce elektřiny s firmou Bohemia Energy entity s. r. o..
 
Usnesení č. 12/09
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu č. 2/2009. Znění změny je jako příloha záposu schůze obecního zastupitelstva.
 
Usnesení č. 13/09
Zastupitelstvo pověřilo starostu obce vypovědět smlouvu o pronájmu hospody panu Karlu Svobodovi, bytem Týn nad Vltavou  Na brodech 463, 375 01 týn nad Vltavou   pro porušení smlouvy.
 
 
 
Starosta obce
Novák Ladislav