Usnesení ze zasedání zastupitelstva obceII/07.

Usnesení z druhého zasedání zastupitelstva obce.

Usnesení č. 5
Na návrh starosty obce rozšíření programu jednání o rozpočtové změny.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo projednalo a schválilo projekt a pasport svislého dopravního značení v obci dle předložené dokumentace.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo schválilosmlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mazi obcí Dobšice a E.ON Distribuce a.s. s dodatkem „ za úplatu 10 000,- Kč v místě podpůrného sloupu.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtovou změnu. Převést z par. 2212 opravy a udržování kapitola 5171 místní komunikace 50 000,- Kč na par. 5512 požární ochrana kap. 5139 nákup materiálu.